42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

Historia szkoły

Szkoła została powołana uchwałą Rady Pedagogicznej w 1999 roku.
Zobacz pierwszą kronikę Szkoły Podstawowej nr 2 KRONIKA SP - (pdf)

Szkoła środowiskowa
Placówka jest mocno zakorzeniona w środowisku Osiedla Zamkowego. W programie szkoły istotną rolę odgrywa nawiązanie do tradycji, historii, kultury regionu. Stąd wybór patrona szkoły - Kazimierza Wielkiego. 21.09.2000 podczas uroczystości środowiskowej nastąpiło nadanie szkole imienia wielkiego Piasta oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Co roku w trzecią sobotę września odbywa się Święto Szkoły. Wsparcie środowiska dla takiej wizji szkoły zaowocowało m.in. przy budowie kortów tenisowych, pozyskaniu siłowni, funduszy na remont klas.

Szkoła organizacją uczącą się

Rada Pedagogiczna należy od Ogólnopolskiego Klubu Szkół Uczących Się. Obliguje to do systematycznego doskonalenia, dbałości o jakość pracy szkoły. Efektem pracy było otrzymanie certyfikatu SUS w 2001 roku (9 szkoła w kraju), a w 2002 roku certyfikatu "Szkoły z klasą". W roku szkolnym 2004/2005 placówka uczestniczy w międzynarodowym programie "Mosty ponad granicami". Stała praca nad doskonaleniem nauczycielskiego warsztatu pracy przekłada się na wysokie wyniki osiągane przez uczniów w egzaminach po gimnazjum. Uczniowie, co roku zostają laureatami i finalistami w konkursach przedmiotowych.

Szkoła demokracji
Wychowanie podopiecznych do życia w demokratycznym społeczeństwie, to kolejny priorytet w programie szkoły. Prężnie działa samorząd uczniowski. Życie szkoły normuje Konstytucja Uczniowska, która jest systematycznie monitorowana i ewaluowana przez młodzież. W tradycję szkoły chlubnie wpisał się "Parlament Uczniowski" i "Tydzień Demokracji", co roku poświęcony innemu, wybranemu przez młodzież zagadnieniu np. "Planuj swoją karierę", "Agresji - stop".

Szkoła instytucją proinnowacyjną
W latach 2002 - 2005 prowadzona jest druga edycja innowacji pt. "Razem w Europie". Pozytywna ewaluacja w/w programu sprawiła, że od roku 2005/2006 działania będą kontynuowane w klasach I i II w ramach kół zainteresowań. W naszej placówce silne są również tradycje teatralne, co znalazło swoje odbicie w modyfikacji programu z języka polskiego. Inną mocą stroną szkoły jest dążenie do pełnego rozwoju fizycznego uczniów. Przyczyniają się do tego modyfikacje i innowacje z zakresu wychowania fizycznego: klasy o charakterze rekreacyjno - sportowym, klasa sportowa - o profilu piłki siatkowej i tenisie ziemnym. Prężnie działa również Uczniowski Klub Sportowy "Skaut". Szkolnemu życiu towarzyszy od początku gimnazjum gazetka UFO'S.

Integracja Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego
Od momentu powstania Gimnazjum nr 4 Rady Pedagogiczne obu szkół zakładały ścisłą współpracę, uważano, że jedynie w ten sposób można uzyskać pełny i wszechstronny rozwój uczniów.


Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego