42-500 Będzin ul. Wolności 51
tel. (032) 267-38-36
e-mail: szkola@sp2.bedzin.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego oferuje

WARUNKI DYDAKTYCZNO TECHNICZNE

Budynek szkoły usytuowany jest z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych. Szkoła wyposażona jest w pracownie i klasopracownie: fizyczną, chemiczną, matematyczną, polonistyczną, historyczną, biologiczną, 3 komputerowe, audiowizualną, języków obcych. Pracownie: chemiczna, fizyczna i biblioteka wyposażone są w stanowiska komputerowe. W placówce czynna jest świetlica w godzinach od 700 do 1700, jadalnia, dwie sale gimnastyczne, siłownia, korty tenisowe oraz kompleks boisk sportowych, boisko do piłki plazowej, plac zabaw dla najmłodszych.

NAUKA I WYCHOWANIE

Program szkoły oparty jest na najlepszych tradycjach Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie. Lekcje prowadzone są w miłej i życzliwej atmosferze, co sprawia, że uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Szkoła przykłada dużą wagę do podmiotowego traktowania ucznia, starając zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Uczniowie opracowali i wdrożyli "Konstytucję uczniowską".

KULTURA I REKREACJA

Szkoła poświęca wiele uwagi edukacji kulturalnej, dba o rozwój umiejętności i zainteresowań każdego ucznia. Uczniowie naszej szkoły regularnie bywają na koncertach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach krajowych i zagranicznych. Uczniowie nasi biorą udział w różnych konkursach i zawodach,odnosząc znaczące sukcesy ( np. Mistrzostwo Polski w mini-siatkówce chłopców).

TRADYCJE SZKOŁY

Dzień Patronów - Święto Szkoły
Zabawa Integracyjne
Piknik Uczniowski
Szkolny Tydzień Demokracji
Parlament Szkolny
Festiwal Nauki
Republika Uczniowska
Kampanie Profilaktyczne, m. in. Coś o narkotykach
Sprzątanie Świata
Akcje Wolontariatu Szkolnego m.in. Góra grosza, zbiórka żywności dla potrzebujšcych uczniów z naszej szkoły   
Europejski Dzień Języków.
Wigilia szkolna i szkolne kolędowanie
Kursy tańca i dobrego zachowania - "dyskoteki"

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zespół Redakcyjny Gazetki Szkolnej
Klub Europejski
Koło matematyczne
Kółko plastyczne
Zespół wokalno - muzyczny
Koło Ruchu Drogowego
SKS: aerobik, siatkówka, koszykówka
Klub Absolwenta
Szkolny Wolontariat

Uczniowie naszej szkoły regularnie bywają na koncertach muzycznych, w kinie, na spektaklach teatralnych, wycieczkach, oraz obozach sportowych. Prężnie działa Samorząd Szkolny. Uczniowie opracowali i wdrożyli Konstytucję uczniowską.Uczniowie nasi biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach odnosząc znaczne sukcesy. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "SKAUT" . Celem klubu jest propagowanie sportu wśród młodzieży i rozszerzanie umiejętności i sprawności fizycznej uczniów.  Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Dzieciom Będzina. "Pomagamy dzieciom tak, aby mogły kiedyś pomóc sobie." Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy z miasta i powiatu Będzin. Nawiązaliśmy współpracę z I Chorągwią Czarnego Rycerza Kasztelanii Będzińskiej.


Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego należy do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Uczących się . Bierzemy aktywny udział w pracach SUS. Jesteśmy po badaniu jakości pracy szkoły oraz przedstawieniu raportu z tych badań. 18 czerwca 2002 roku odbył się panel koleżeński z udziałem CEO i przedstawicielami szkół biorących udział w tym programie, który zakończył się przyznaniem odznaki Szkoły Uczącej się.

W roku szkolnym 2002/2003 braliśmy udział w akcji Szkoła z klasą pod patronatem CEO i Gazety Wyborczej. Po roku wytężonej pracy otrzymaliśmy tytuł: Szkoły z klasą

W roku szkolnym 2004/2005 jako jedna z 16 szkół w Polsce przystąpiliśmy do pracy nad projektem MOSTY PONAD GRANICAMI Europejskiego Projektu Pilotażowego Ocena Jakości Pracy Szkoły Cele projektu pokrywają się z priorytetami UE i działaniami w ramach programu "Sokrates" Cele programu poświęconemu samoocenie jakości pracy szkoły i podejmowane działania w roku szkolnym 2005/2006

W roku szkolnym 2005/2006 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu CEO "ŚLADY PRZESZŁOŚCI" w którym uczniowie opiekują się zabytkami. Wybraliśmy będziński kirkut - cmentarz żydowski na Górze Zamkowej, który jest miejscem zaniedbanym, ale świadczącym o nas i naszych przodkach. Przy szkole działa Ośrodek Wiodący Edukacji Obywatelskiej w oparciu o zespół nauczycieli doradców wiedzy o społeczeństwie. Realizujemy Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej.

Gościliśmy pracowników naukowych Center for Civic Edukation oraz Calabasas USA Uniwersytetu Stanowego w Ohio, którzy byli zainteresowani realizacją programu Szkoła w Społeczności Lokalnej. Młodzież prezentowała umiejętności zdobyte na lekcjach KOSS - u oraz omawiała swój projekt obywatelski pod hasłem "Górka szkolna".

Od 1 września 1999 r. w Gimnazjum nr 4 w Będzinie, realizowana jest innowacja pedagogiczna "Razem w Europie", której autorkami są B. Cichoń i Z. Pinkosz. Celem innowacji jest wychowanie młodego człowieka,  
Copyright © 2017-2018 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inspektorem ds. Ochrony Danych jest Marek Woźniak (wozniakmarek@op.pl).
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego